Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon

 

PREMIÉRA: 25. 12. 1982

 

RÉŽIA A SCÉNA: Jozef Valigura

 

OSOBY A OBSADENIE:

Zuza Javorová - Marta Bubniaková

Anička, jej dcéra - Ľubica Kubíková

Jano Malecký - Jaroslav Húlek

Mara, jeho žena - Štefánia Štechová

Miško, ich syn - Vincent Urban

Dora Kalinová - Oľga Guothová

Števko, sluha - Ján Urban

 

ORGANIZAČNÍ VEDÚCI: Ondrej Mičuda, Viliam Guráň

 

TEXT SLEDOVALI: Viera Jančiová, Božena Škvarčeková