Fašiangové pochovávanie basy

 

V povojnových rokoch sa v našej obci zachovalo veľa ľudových tradícií. Jednou z nich bolo aj pochovávanie basy. O znovuobnovenie tejto ľudovej tradície, ktorá bola pre Ľubeľu príznačná, sa pričinila práve naša organizácia. Najväčšiu zásluhu na znovuzrodení tradície má Vincent Urban.

Toto podujatie sa koná na posledný fašiang, vždy do polnoci. Je to vlastne paródia na dávne pochovávanie basy, ktoré sa od minulosti odlišuje aj tým, že basa je najskôr pochovaná a potom je "karovô" posedenie do polnoci.